30 Август 2011 г.

Щом Любовта изчезне, щом изчезне онзи, Великият живот, тогава ще се явят всичките болезнени състояния, тогава ще дойдат лошите последствия, тогава ще дойдат астрологическите лоши аспекти. Казвате, че Сатурн това направил, Юпитер, Венера... Те нищо не са направили, ти сам си го направил! Човек е съществувал, преди да е съществувал Юпитер, планетите... Какво ще кажете тогава? Човекът беше, преди да беше планетата Венера. Тогава кой му влияеше в света, я кажете? Туй са сегашните символи в астрологията, с които ние обясняваме това, което има да става, но да считаме, че Венера е повлияла...