25 Август 2011 г.

Щом една болест не се маха, тя е дошла да се научиш на търпение. Сега няма само ревматични болки, има един любовен ревматизъм. Любовен ревматизъм, от който всички страдате. И млади, и стари страдате от любовния ревматизъм. Ние, съвременните хора, не сме достатъчно изправни със себе си. Тебе те е страх да признаеш, че носиш в себе си Божията Любов... Има чешми, които трябва да бъдат затворени, обаче не се позволява Божествените чешми да се затварят. Човешките може да се затварят, Божествените – никога! Дойде човешката любов – обърни ключа; дойде Божествената Любов – остави я да тече.