22 Август 2011 г.

Ние няма какво да поправяме сегашния строй на нещата. Няма какво да поправяме краката на гъсеницата, нито пък условията, при които тя живее. Тия гъсеници сами ще изменят своя живот. След време ще видите, че те няма да бъдат гъсеници, а ще бъдат пеперуди. Туй разбиране на съвременното човечество – то е само една епоха, през която минават хората. Вие не се занимавайте с лошите условия на живота. Туй е едно временно състояние, няма да трае дълго време – повече от хиляда години няма да трае. Хиляда години са един ден. Но онова, което е важно за младите… Туй учение е важно и за млади, и за стари едновременно.