19 Август 2011 г.

Знай, че има Един, Когото обичаш и Който те обича. Човек трябва да е искрен, чист, да има винаги Любов и правилни отношения към Бога, за да могат Той и Бялото Братство да му съдействат. Ако човек остане сам да върши нещо, нищо съществено не може да извърши. Любовта към Бога може да поправи света – и ще дойде истинският живот. Ще имаш само един Баща и всички други същества ще ти бъдат братя и сестри. Като оживее тази идея във вас, ще се оправят работите. Идеята „Любов към Бога“ влезе ли в света, ще разреши кардинално всички въпроси.