18 Август 2011 г.

В съвременното християнство, като дойд? Христос на Земята, Той искаше да установи братство и сестринство, защото братът и сестрата – това са два стълба, това е положителната страна в живота. Аз оставям сега майката и бащата. Братът и сестрата – това са двете основи, върху които почива животът на човека. Той трябва да знае. Ако той има ясна представа какво нещо е брат, ако спазва качествата на брата, той всякога ще има помощта на когото и да е. Ако една жена спазва какво нещо е сестринството, ако знае какво е предназначението на сестрата, всякога може да бъде щастлива. Човек сам никога не може да бъде щастлив.