17 Август 2011 г.

Ти ставаш сутрин, смутен си. Ще идеш при Господа да видиш как Той мисли и как Той чувства. Обичай хората, както Той ги обича, и в постъпките си Господа ще вземеш за образец. Всяка сутрин трябва да ходиш при Господа да научиш как Той върши Своите работи, та и ти да ги вършиш, както Него. И в религията тази е задачата. То е едно предметно учение за живота, за самоусъвършенстването. По този начин ние ще се подмладяваме.