11 Август 2011 г.

Отрицателните мисли състаряват човека… Човек може да се обвие със своите отрицателни мисли като паяк в паяжината си. Какво трябва да прави, за да не остарява човек? Той трябва да замества в себе си всяка отрицателна мисъл с Божествена. Всяка сутрин, като станеш, кажи: „В мое разположение е да дам ход на своите дарби и способности, които Бог е вложил в мене. Аз искам да върша Волята Божия.“ Следователно, кажете ли по този начин, вие ще бъдете свободни от всякакви слабости. Не казвайте, че ще живеете за себе си, но кажете: „Аз ще живея за Онзи, Който ме е пратил на Земята.“ Ако живееш за себе си, ще бъдеш в затвора, в участъка.