04 Август 2011 г.

Някой пита: „Накъде да си обърна лицето във време на молитва?“ – Това са неща външни. Щом човек мисли за Бога, той е обърнат към мистичния изток. Най-първо човек трябва да се освободи от известни заблуждения. И в най-дребните работи има една Разумност, която не е механическа.