02 Август 2011 г.

Дето се говори, че на Олимп обитавали боговете, това не е било сегашната планина Олимп, а Рилският масив. Той е бил големият Олимп, който после е спаднал. А сегашният Олимп после се е оформил.