01 Август 2011 г.

Изучавайте психологически планините. Това става, като на всяка местност в планината ще прекарвате известно време и ще видите какво разположение ще имате, какви идеи и подтици ще се родят във вас. По това ще познаете какво е психичното действие на мястото. Отначало на Земята е съществувала Слънчева култура. Всичко хубаво, което имаме днес, е останало оттогава. После е станало падението, което обхваща дълъг период.