26 Юли 2011 г.

Да обичам Бога е най-голямата привилегия, а хората могат да ме славят, че съм написал нещо – това са мимолетни работи, т.е. външни. Най-голямото благо за мен е, че обичам Бога! Като виждам Слънцето и се ползвам от лъчите му, тогава могат ли да ме ползват хилядите свещи, които хората ще запалят? Има един важен въпрос, който трябва да разреша – каква трябва да бъде любовта ми към Бога. Ето важния въпрос!