25 Юли 2011 г.

Двама души, които се обичат, трябва да знаят каква дистанция да поставят помежду си. Тя не трябва да бъде нито много голяма, нито много малка. Разумността ще ви каже каква точно да бъде тя. Защото Любовта е огън. Нали ако доближиш неразумно до едно растение източника на топлина, то ще изгори!