21 Юли 2011 г.

Тъмните духове на ада, като влязат в Божествената светлина, нищо не виждат, а като влязат в ада – тъмнината е тяхната светлина. Щом държиш идеята за Бога, ти си в Божествената светлина. Там тъмните духове са слепи, нищо не виждат и ти си спасен. Този е начинът да се отървем от тях. Една аналогия: нали бухалът денем нищо не вижда, а вечерно време вижда много добре!