16 Юли 2011 г.

Ти трябва да разбираш закона. Не можеш да лекуваш един човек, ако не влезеш в него. Или най-малко, ти трябва да вземеш неговото болезнено състояние. Мислиш, че можеш да лекуваш някого. За да можеш да го лекуваш, ти трябва да почувстваш каква е неговата болест и да можеш да я носиш. Ако не почувстваш, не може да лекуваш. Всички болести имат особени вибрации – понижение на трептенията и повишение на температурата… Всякога трябва да повишим трептенията на тялото и на температурата. Туй става с известни мисли или формули, които човек като внесе – той изменя вибрациите, откъдето и да са… Човек вечерно време от звездите може да вземе достатъчно светлина, с която да лекува една болест.