14 Юли 2011 г.

Каквото и да съм казвал, хората търсят лесния път, вследствие на това всякога са изопачавали думите ми. Няма лесен път! Ето какво се забелязва в живота на хората: седи някой спокоен, доволен в себе си, и забелязва едно обновяващо състояние в себе си, някаква голяма радост в сърцето му трепва и той мисли, че от този ден изчезват всичките мъчнотии в живота му. Не, това е само предвестник на едно голямо страдание, което ще му дойде. Някога пък в сърцето на човека ще се яви такава голяма скръб, такова голямо отчаяние, като че светът пред него се разрушава. Тази скръб е предвестник на една голяма радост, която ще му дойде.