13 Юли 2011 г.

За себе си аз имам едно правило: трябва да обичам хората! Как ще постъпват другите, това оставям настрани. За себе си казвам: аз трябва да постъпвам тъй, както постъпва Онзи, Който е вътре в мене. И аз Го зная. Когато върша всичко, което Той желае, усещам една радост и Го познавам. И всичко, което поискам от Него, всичко става. Няма нещо в живота, което аз съм пожелал, че да не е станало. И болни мога да лекувам, и на сиромаси мога да помагам. Но щом се поколебая малко, веднага силата ми изчезва тогава.