10 Юли 2011 г.

Има една свещена идея, която може да върши всичко в човешкия живот. Аз ви казвам сега, искам да ви го кажа, но не мога да ви го кажа. Чудни сте – във вашия съд не мога да го туря, вашите съдове не могат да го хващат. Не че нямам желанието, но това, което мога да ви кажа, аз не искам да се изгуби. Вие например ще кажете: „Ама той може ли да го направи това нещо, или само ни залъгва?“ Че вие не разсъждавате, както трябва. Ако ще ви залъгвам, всички трябва да ми платите. Залъгване без пари не става, с пари става, какво ще си губя времето аз! А понеже искам да имам с вас търговски операции на честни начала, мисля да ви кредитирам и ще се изплатите, както трябва – без да подписвате полици. Ще ви опитам на вашата честна дума. Туй, което ще ви дам, готови ли сте да го приложите?