09 Юли 2011 г.

Вие си мислите, че сте това, което не сте. Вие мислите, че сте Иван, Драган, Стоян. Но това е една енциклопедия, един псевдоним. Кой ви тури това име?... Твоето име за теб е толкова важно, колкото са важни и твоите дрехи. Ако ти разбираш силата на твоето име… Аз да ви определя какво нещо е име. Всяко име, което се опетнява с какъвто и да е порок, то се обезличава. Щом направиш грях, твоето име се обезличава… Следователно аз поддържам: име е само това, в което никакво прегрешение не е направено. То е твоето име! Писанието казва: „Ще им се даде едно камъче, на което ще има написано името.“ И ти сам ще си го познаваш името. Всеки един човек сам трябва да си познава своето име, понеже силата на човека седи в неговото име. А името на човека е написано на най-слабото нещо. И то е невидимо, никой не може да го види. И ти чрез големи усилия може да видиш написаното си име.