06 Юли 2011 г.

В Природата съществува следният закон: онзи, който те обича, и ти ще го обичаш. Нищо повече! В този закон няма изключение. Ако някой човек не те обича, това показва, че при дадените условия вие не сте един за друг. Не насилвай работите. Ако не дойде този, когото обичаш, предпочитай да останеш сам, отколкото да насилваш себе си и него. Може да дойде друг, но тогава ще имаш големи трудности и мъчнотии и ще съжаляваш за постъпката си.