05 Юли 2011 г.

Да помогнеш на човека, когато се намира в нужда, без да му кажеш дума, без да му дадеш вид, че го обичаш – в това стои новото в света. Какво изисква Любовта от човека? Да обича всички, без да знаят за неговата Любов. Умният човек трябва да обича всички хора, без те да подозират това. Ако кажеш на едного, че го обичаш, той десет години наред постоянно ще иска проверки да види дали го обичаш, или не.