03 Юли 2011 г.

Вие още не можете да оцените силата на едно хубаво проявено чувство от човека. Ако сте силно възбуден или раздразнен, или обиден нещо, но ако можете в дадения момент да се въздържите, вие не можете да си представите каква полза ще извлечете след време от това въздържание! Вие всякога сте готови да се защитавате и да казвате: „Какво право имаш ти да ме обиждаш?“