25 Юни 2011 г.

Можете да направите проверка, опит с влиянието на Месечината. Ако си много здрав, не гледай към Месечината, но ако си болен, ако имаш някаква болест или някакво неразположение, излизай вечер и се излагай на светлината на Месечината – тя действа лечебно, но по никой начин да не спиш. Ако спиш, когато грее Месечината, и светлината пада върху тебе, тя е толкова опасна, колкото е опасна сянката на ореха. Ако сте в будно състояние, светлината на Месечината може да ви грее.