22 Юни 2011 г.

Любовта е с много лица, многолика е тя. Любовта при цветята е цвете, при животните е животно, при хората Любовта е хора, при птиците Любовта е птица, при водата вода е. Всички форми взема, веднага взема техните форми, за да я разберат. Любовта е единствената сила, която слиза до нашето положение и си заминава. Тя не очаква. Никой не знае образът ? какъв е. Не очаквайте да се запознаете с нея. Тя ти услужва, взема твоето положение и си замине. Най-разбраното нещо в света е Любовта, и най-неразбраното нещо е тя.