19 Юни 2011 г.

Минеш покрай някое цвете – ще благодариш. Какво казва бялото цвете? – „Бъди чист като мене!“ Ухание има то, предава от себе си хубави мисли. Намериш червено цвете, казва: „Бъди активен, расти! Аз в земята бях долу, с труд и постоянство израснах.“ Червеният цвят като дойде, той плаши болестите. Ако има скандали в една къща, белият цвят е потребен, турете бялото знаме. Ако има война, бялото знаме вдигни. Ако хората са мързеливи, не работят, не мислят, не чувстват – вдигни червеното знаме.