17 Юни 2011 г.

Един светия, един напреднал човек, изпитва Божествената Любов няколко пъти в живота си и тогава има блаженство, чувства Бога във всичко и обича Бога във всички. Всички други състояния на Любовта са духовна Любов, а не Божествена. Всеки светия е толкова влюбен, че от Любов е забравил светските неща. Той толкова се е прехласнал в онова, което е видял, че е забравил и да се облича. Идеалът му е толкова висок, че е забравил всичко, и докато чака писма отгоре, понякога ще поплаче за онова, което е видял.