14 Юни 2011 г.

Заминаването от този свят може да го наречем издигане. Заминалият се издига. Физическият свят е свят на промените; няма защо тук човек да търси щастие, но при една друга култура това ще бъде възможно и на Земята. Смъртта е ангел с две лица: едното е страшно, а другото лице е толкова красиво, че по-красиво от него няма.