13 Юни 2011 г.

Човек след заминаването си има следните работи: първо, да посещава небесните училища; второ, да работи на Божията нива, и то или между скоро заминалите, за да ги ориентира в новите условия, или между хората на Земята, като ги предпазва от зло (например може да му се даде задача да поправи един грешник на Земята); трето, известно време заминалите участват в процесите на Природата, например работят върху растежа на растенията.