11 Юни 2011 г.

Всеки човек, като идва на Земята да се преражда, минава през едно място, дето го потапят в една река, за да забрави всичко; защото ако помни всичко, той няма да учи новото. И като се връща, пак го потапят в тази река, за да си припомни всичко.