09 Юни 2011 г.

Живот е туй, което освобождава човека от ограничения. Едно семе в хамбара е ограничено. Поставя се в земята, дава му се живот. Под думата „смърт“ ние разбираме крайното ограничение на живота, защото в смъртта хората изгубват своето съзнание. Само че умрелият чувства, че той е умрял… Ние се стремим към онзи, пълния живот, който може да ни освободи от всичките ограничения. Смъртта е противоположният живот.