07 Юни 2011 г.

Без Любов човек е кух орех – посаждай го, колкото искаш, нищо не става от него. Ако Любовта не дойде, заложените дарби ще останат недоразвити. Колкото повече ви обичат, толкова повече дарби ще имате. Чрез Любовта хората ще станат даровити.