04 Юни 2011 г.

Евангелието, тъй както е книга, то е само една сянка. Но да се намериш във връзка с Духа, с оная разумна сила, която е писала тия неща! Ако ти можеш да влезеш във връзка, много хиляди работи има, които не са писани в Евангелието.