01 Юни 2011 г.

„Блажени нищите духом.“ Казвам: блажени са децата. Но кога едно дете е блажено? Когато е в ръцете на една добра майка, че има кой да се грижи за него. Ако нямаше майка и беше оставено сам?, какво блаженство щеше да има? Никакво блаженство нямаше да има. Блажени нищите духом, които са в ръцете на майка си, но горко на нищите духом, които не са в ръцете на майка си. Тогава идват страданията. Казвам: гледайте да бъдете в ръцете на майка си… Зад всяко едно блаженство седи една Реалност. Ако вие нямате Реалност, ако нямате любовните ръце на майката, нищо тогава не може да се направи.