31 Май 2011 г.

Казва: „Блажени нищите духом, защото е тяхно Царството Небесно.“ Превеждам: блажени, които любят Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа – тяхно е Царството Небесно. То е Новото учение, което идва в света сега да спаси света. Казвам: сега всички трябва да бъдете силни. Едно време бяха силни на земята. После станаха силни на водата. Сега станаха силни на ума. Сега трябва да бъдете силни и в светлината. Казвам: новите хора трябва да бъдат силни в светлината!