27 Май 2011 г.

Според мене смъртта е един процес, който спира човека да се отдалечава от Бога… Сега ние винаги казваме, че този човек не може да живее повече. Та той никога не е живял! Той сега почва да живее. Вие мислите, че човек, който е на Земята, живее. Но човек, който е на Земята, той е на изпитание. Него само го изпитват може ли да живее. И след като го изпитат, ще го пратят на друго място.