25 Май 2011 г.

Христос казва: „Мир вам!“ Казва още: „Както Ме е Отец възлюбил, така и Аз ви възлюбих.“ След туй, като се яви на учениците Си, те станаха силни и смели и можаха да понесат страданията, разбраха смисъла на живота. С явяването на Христа пред тях разбраха смисъла на живота. Сега хората, като обикнат някого, влизат в една любовна каша и загазват всичките. Момата, като се влюби, изгубва смисъла на живота си. Майката, като се влюби, изгубва смисъла на живота. Детето замине, мъжът замине, и тя замине. Всички съвременни хора страдат все от любов… Да обичаш хората и да умират – това не е Любов… Да имаш онази Любов, която ражда вярата, която планини мести!