24 Май 2011 г.

Виждаме, че Христос, Който възкръсна, казва на Мария: „Не се допирай до Мене, защото не съм възлязъл още при Отца Си.“ Преди да отиде при Бога, Той се яви на учениците. Не отиде първо да се яви на Отца Си, а Той се яви на Своите ученици. Защо? – Да ги представи и тях пред Бога. Христос, ако беше се явил първо при Бога, Той щеше да представи само Себе Си, но Той се представи със Своите ученици – показа, че е свършил добре работата, която Му е била възложена. При сегашните условия, ако във вас се яви желание да идете при Бога, какво ще Му представите, кажете ми? Че трябва човек да носи някаква идея!