18 Май 2011 г.

Когато обичаш някого, ти пращаш към него сноп светлина и виждаш, че лицето му има красиви черти. И всеки път намираш все нови и нови красиви черти в неговата душевност. Ще търсиш съществените качества, за които обичаш това същество. Да познаваш онова, което Бог е вложил в него, това значи да познаеш Бога. А с познаването на Бога ще добиеш живота, защото е писано: „Това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.“