17 Май 2011 г.

Като обичаш, ставаш силен, а като те обичат, ставаш мек. Любовта ще се върне към теб от тези хора, които обичаш. Правете разлика между Любов и Обич. Любов има онзи, който изпраща Любовта, а другият, който я получава и преценява, има Обич. После се разменят… В Любовта човек разбира що е Бог. Вън от Любовта не може да си представи що е Бог.