16 Май 2011 г.

Силата на човека седи в най-слабите подбуждения, които той може да има… Нещата като слязат, отначало са слаби, а после стават силни... Силните неща в света от Земята излизат и към Бога отиват, а слабите неща от Бога идат, към Земята отиват и стават силни, и отиват към човека. Слабото излиза от Бога, а силното всякога излиза от човека. Следователно, ако вие възприемете силното – всякога от човека иде.