14 Май 2011 г.

Непостижим е пределът на Любовта – тя е вечен процес на растеж. Досегашните форми на Любовта са отживели. Любовта трябва да се тури в широка форма, достъпна за човешкия ум. Предметът на Любовта е неизчерпаем. Любовта е един красив свят.