12 Май 2011 г.

Сега аз засягам един въпрос, който се тълкува малко криво. Аз разглеждам женитбата от съвсем друго становище. Под „женитба“ не разбирам онова обикновено сдружаване, но сдружаване на разумни същества, които от векове още се познават, обичат се и са готови да се жертват един за друг. Засега статистиката показва, че такива двойки се явяват много рядко на Земята.