11 Май 2011 г.

Всеки човек се вдъхновява според степента на своето развитие. За пример, ако един културен човек види една напълно красива мома, като ангел, той ще се вдъхнови от нея. Ако е поет, той ще напише едно хубаво стихотворение за момата; ако е писател, ще опише нейната история. Ако е обикновен човек, той ще иска да я завладее, да се ожени за нея. Представете си, че в съдбата на тази мома е писано да не се жени! В който момент се ожени, тя ще умре.