10 Май 2011 г.

Бог ни оставя свободни, да се свържем ние с Него. При това се оттегля, когато вършим нещо. А като направим погрешка, Той ни казва: „Поправи погрешката!“, и пак се оттегля – свободата ни пази. Великото разумно Начало е винаги на страната на слабите. И ние трябва да сме винаги на страната на слабите.