09 Май 2011 г.

Когато един народ се възгордее и иска да бъде над всички, за него важи законът: „Гордостта предшества падането.“