07 Май 2011 г.

Някой казва: „Какво означава животинското царство?“ Ония души, които не прогресираха, останаха като волове. Други, които не прогресираха, останаха като коне. Първоначално които не са прогресирали, останаха като дървета. Като виждам цели гори – това не е нищо друго, освен душите, наредени в ония форми. Всяка душа, останала в тази форма, казва: „Нас повече от това не ни трябва.“ Дърветата са много горделиви. В тях гордост, колкото искаш. Не искат един бой от 1-2 метра, но 10-15, 50,100 метра; някои 150-200 метра са се повдигнали. Понеже са доста учени дърветата.