06 Май 2011 г.

Това, което е горе, ще слезе на Земята, а това, което е на Земята, то е било по-рано горе. Отначало Любовта може да бъде взаимна само горе, а после става взаимна и долу. Щом обичаш по Божественому, винаги има отзвук на Любовта, а дето хората не се обичат, то е привидно – някой те изпитва. Още като обичаш някого, твоята Любов има отклик в него. Не трябва да чакаме отговор. Проявлението на Любовта е само един момент… Всъщност Любовта е постоянна, непрекъсната, но ние я долавяме от момент на момент. Засега е така.