05 Май 2011 г.

Любовта е сила, желана от всички. Всички все към нея се стремят. Но има едно вътрешно състезание и в това е опасността. Онези, които продължават да те обичат и когато си отхвърлен от обществото, и когато си вече осиромашал – те са издържали изпита на Любовта. Когато обичаш някого и откриеш слабости и погрешки в него, но не отпадне Любовта ти – ти си издържал изпита на Любовта. Когато онзи, когото обичаш, не се отнесе внимателно към теб и не отпаднеш в Любовта си – ти си издържал изпита на Любовта. Когато онзи, когото обичаш, обича други и не се накърни Любовта ти – ти си издържал изпита на Любовта.