01 Май 2011 г.

Когато човек прави нещо, да го направи така, както другите не са го правили никога. Трябва труд.