18 Април 2011 г.

Вие казвате: „Не си струва, защото Господ няма нужда от нашето служене.“ Да служим на Бога, се подразбира да се учим да прилагаме всичките добродетели, които съществуват, понеже целият човек е направен само от добродетели. Главата му, ръцете му, пръстите му, очите му, ушите му, носът му, устата му – всичките му органи са направени само от добродетели. И като изучавате законите на тези добродетели, тогава ще възкръснете. Някой иска, без да изучава добродетелите, да възкръсне. Туй никога няма да дойде. За да обичаш, трябва цялото ти тяло да обича, понеже човек е сбор от голямо множество души. Някои ги изчисляват на 30 милиарда, други ги изчисляват на 300 милиарда.