11 Април 2011 г.

Съзнанието още не е човекът, това е външната обвивка в нас. Самосъзнанието произвежда най-големите нещастия… Да се яви туй, новото съзнание, което наричаме възкресение! Онзи живот, който изключва всичките страдания и всичките мъчения в света.